skip to Main Content

INHOUDELIJKE SPEERPUNTEN

Lees hier hoe ik denk dat onze mooie partij nóg beter kan. Met meer ledendemocratie, meer linkse samenwerking en meer oprechte en praktische politiek.

Als kandidaat partijvoorzitter heb ik concrete ideeën en voorstellen over hoe GroenLinks nóg beter kan! Klik op één van de 4 inhoudelijke speerpunten voor meer uitleg. En ik ben heel benieuwd naar reacties van leden over deze speerpunten. Je kan mij altijd mailen via louis@samengroenlinks.nl.
De komende periode ga ik vanuit de inhoud graag het gesprek aan binnen en buiten GroenLinks over de vraag: hoe kan onze partij nog beter? Ik kijk uit naar de campagne.

Meer ledendemocratie

GroenLinks moet meer willen zijn dan een beweging. Wat mij betreft wordt de ledendemocratie verder versterkt. Dankzij onderling debat en een tegengeluid, kom je samen tot betere ideeën en besluiten. Want de wereld is vol dilemma’s en niet zwart-wit, ook niet bij GroenLinks.

Ik doe enkele concrete voorstellen:

* Een online debatplatform voor leden van GroenLinks. Een veilige omgeving, waar ideeën, argumenten en standpunten kunnen worden uitgewisseld. Zo’n platform kan ook gebruikt worden om de expertise en ervaring van leden over diverse onderwerpen, verder aan te boren.

* We regelen statutair dat de partij minimaal 2x per kalenderjaar een congres of officiële ledenraadpleging organiseert. Nu staat het minimum op 1x per jaar en dat vind ik te weinig.

* Als partijvoorzitter zal ik op sommige momenten tegengas geven. Als het nodig is, zal ik aandringen op een ledenraadpleging zodat we samen als GroenLinks de politieke koers mee-bepalen.

* Ik ben groot voorstander van beweging onderop. De drempel om een ledenreferendum te houden, gaat omlaag.

* Inhoud moet belangrijker zijn dan beeldvorming. De facilitaire ondersteuning aan werkgroepen wordt versterkt. Zodat inhoudelijke input gemakkelijk zijn weg vindt naar de landelijke en Europese fracties.

Meer linkse samenwerking

In een versplinterd landschap, ook op links, zie ik samenwerking met onze bondgenoten als bittere noodzaak. De PvdA zie ik als logische partner, maar dat verbond is niet exclusief. Wat mij betreft vormen we een breed, links front om de gure, neoliberale wind uit ons land te verjagen.

Ik ben actief betrokken bij RoodGroen. Een ledeninitiatief van honderden leden uit GroenLinks en de PvdA die pleit voor intensieve, linkse samenwerking.

Maar mijn belangrijkste speerpunt is toch echt: meer ledendemocratie. Cruciaal is daarom dat er een zorgvuldig, democratisch proces op gang komt en een intern debat hoe die linkse samenwerking handen en voeten moet krijgen (of niet). De leden zijn aan zet!

Als partijvoorzitter zal ik altijd het oordeel van de leden respecteren. Maar ik ben ook open over waar ik sta. Als verbinder kan ik goede relaties met linkse bondgenoten opbouwen en onderhouden.

Meer oprechte politiek

Bij veel politieke partijen is ‘het frame’ of ‘de krantenkop van morgen’ bijna de basis van het dagelijks handelen geworden. Beeldvorming domineert de politiek in zijn algemeenheid. En de misvatting is, dat kiezers het trucje niet doorzien en daar gevoelig voor zijn. Het is me een doorn in het oog.

Gelukkig is GroenLinks een partij waar het draait om de ideeën en de inhoud. Met eerlijke en oprechte politiek kan je ook de harten van kiezers veroveren, daar ben ik van overtuigd.

Spreken vanuit het hart, vanuit je passie en idealen. Ik zal dat proberen te doen. En altijd de inhoud voorop zetten. Meer middelen naar inhoudelijke ondersteuning en ideeënvorming, is een logische vervolgstap die ik daar aan zou willen verbinden.

Oprechte politiek betekent in mijn ogen ook: de ruimte om fouten te maken en ook bereid zijn om die fouten toe te geven. Soms het ego aan de kant kunnen zetten. Eerlijk zijn over intenties en bedoelingen. Algemeen belang boven eigenbelang. Het betreft dus vooral een grondhouding en het is een kwestie van cultuur. Ik zal proberen het goede voorbeeld te geven. Het liefst omring ik me met kritische mensen die me scherp houden en aanvullen.

Meer praktische politiek

Onze partij bestaat voornamelijk uit hoog opgeleide mensen. Het imago van ‘bakfietspartij aan de grachtengordel’ kleeft aan GroenLinks. Praktisch opgeleide mensen stemmen nauwelijks op GroenLinks, terwijl we juist voor deze groepen willen opkomen op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein.

Het is mijn ambitie om meer praktisch opgeleide mensen aan GroenLinks te binden, als kiezer of als lid. Ik heb zelf geen academische titel, maar ben een eenvoudige jongen uit een volkswijk in Nijmegen. Nou ja, over dat ‘eenvoudig’ zijn de meningen verdeeld.

Diversiteit qua opleidingsniveau is ook cruciaal voor betere politieke besluitvorming. En daar ontbreekt het enorm aan. Het zijn vooral academici die ons land besturen en de democratische processen bepalen.

Daarom kort enkele voorstellen:
* Bij diversiteit op kieslijsten, geven we meer prioriteit aan vertegenwoordiging van praktisch geschoolde mensen.
* We spreken duidelijke en klare taal, wat begrijpelijk is voor iedereen.
* GroenLinks (en hopelijk DWARS) is meer zichtbaar op MBO’s.

Als leestip wil ik wijzen op het volgende boek: Diplomademocratie. Mark Bovens en Anchrit Wille beschrijven hier heel helder hoe onwenselijk het is dat ons land wordt bestuurd door louter mensen met de hoogste diploma’s.

Back To Top
×Close search
Zoeken